6 תשובות
מאוד
לעיתים, אדם אנונימי מרגיש בטוח יותר במעשיו.
אבל זה לא תמיד כך.
לא תמיד.
בהחלט