3 תשובות
אזור ה200
זה מאוד תלוי מאיזה קולקציה ובמידה אבל בסיבות ה 200-400