2 תשובות
כן אני יכולה לנסות לעזור לך עד אסימטוטה
תחום מוגבל זה אסימטוטה שאסור שהפונקציה תעבור שם או תגע זה כמו גבול
נגזרת זה בעצם שיפוע של המשיק בנק' מסוימת על הפונקציה