9 תשובות
העצמאות
וששת הימים
מלחמת ששת הימים כמובן
ששת הימים
ששת הימים
מלחמת ששת הימים. היינו מדינה צעירה עם צבא מתחיל והצלחנו להביס טוטאלית 3 מדינות, מגובות ב-8 אחרות, להסב להם פי כמה וכמה נזק משהצליחו להסב לנו ולהשתלט להם על שטחים עצומים תוך פחות משבוע.
ששת הימים כי היינו חלשים מול חזקים וניצחנו וכבשנו
מלחמת העצמאות כנ"ל
אבל אני הכי גאה במבצעים של עליית יהודים
ששת הימים. אנחנו הכפלנו ושילשנו את השטח שלנו בשישה!, שישה!!! ימים.
אנחנו כבשנו עיר בלי לירות כדור אחד(חברון) הדפנו כל כך הרבה צבאות.
קיצר אנחנו היינו מגניבקולים אח"כ לחמש שנים רצופות עד יוה"כ
מלחמת ששת הימים הייתה חודש
פשוט ששת הימים האלה כבשנו את ירושלים בכל השאר כבשנו שטחים אחרים
מבצע נוער אביבים