7 תשובות
כביכול ...
כן
וואלה כן. עכשיו שאת אומרת.
כן מה הלוז
כן זה ממש פאתטי