4 תשובות
אזרחות/חינוך פיננסי וחרא כזה
בכל בית ספר משהו אחר. הבית ספר מתחייב למספר שעות כלשהו של לימוד שלא קשור למקצועות הבגרות. אצלי היה תולדות האומנות
אנונימית
כמו שזה נשמע השכלה כללית, לומדים בלי קשר לבגרות
אנחנו ספציפית לא לומדים את זה כי ליטרלי אין לנו זמן במערכת
אצלי לומדים פסיכולוגיה ומורשת, זה משתנה בין בתי ספר