6 תשובות
6 3 3
אלא אם כן יש תיכון 6 שנתי
ביסודי - 6 שנים.
בחטיבה - 3 שנים
בתיכון - 3 שנים.
יסודי 6 שנים
חטיבה 3 שנים
תיכון 3 שנים
לפי אצלי לומדים 6 שנים יסודי כותר מכיתה א עד כיתה ו.
3 שנים חטיבת ביינים כלומר מכיתה ז עד כיתה ט.
3 שנים תיכון מכיתה י עד כיתה יב.
מקווה שעזרתי
יסודי 6
חטיבה 3
תיכון 3
12 שנות אימה
יסודי: 6 שנים
חטיבה: 3 שנים
תיכון: 3 שנים