3 תשובות
תודה שהרגע גילית לי שיש עוד מפות בזמן שלא ידעתי.
הרגיל.
הרגילה
עוד לא התרגלתי למפה של השלג (כי לא שיחקתי ים זמן)