3 תשובות
לסדר קודם. זה מסדר את הראש והמחשבה, תקשיב לי
לסדר, זה גם יסדר את הראש והמחשבה וגם יירכז אותך יותר טוב כשתשבי ללמוד
לסדר קודם אז ללמוד פחות בלגן יותר נוח