6 תשובות
95 לפחות באנגלית בבגרות
ומתמטיקה לא בטוח
חייב פסיכומטרי של מעל 720
שואל השאלה:
של ממוצע
אנונימית
95 אנגלית ו95 מתמטיקה.
אבל אחרי שמוסיפים בונוס של 5י
A0
נראה לי
A0