7 תשובות
שואל השאלה:
מוקדםם
אנונימית
מאוחר 15:15
מוקדם 11:45 (שישי). אם לא בשישי אז 13:30
סיימתי ללמוד
5 הכי מאוחר, 2 ו20 הכי מוקדם
18:30 מאוחר
מוקדם 14:20 יום שישי
עם מוקדם ולא יום שישי אז 15:10