5 תשובות
שלא נותנים לו יחס ראוי כמו שנותנים לבני אדם, שמתייחסים אליו כ"נחות".
שמתייחסים אליו לא טוב
שאומרים לו מה לעשות, שמנצלים אותו, שמתייחסים אליו כאל סמרטוט בעצם.
לא בכבוד, כנחות ולא שווה זכויות.
מתייחסים אליו רע ממש ,
מתקשר גם לתת תנאים