18 תשובות
בשם שלה
בשם
בשם
אנונימית
"המורה (והשם שלה)"
שם פרטי
בשם שלהם
בשם
תלוי במורה
חלק המורה חלק בשם שלהם
המורה
בשם
אלא אם כן אני רוצה להתחנף ואז זה "המורה מה שלומך?" "המורה נכון את רוצה לתת לי 100 בתעודה?"
המורה
אם זה מורה וותיקה אז בשם שלה
ואם חדשה אז רק "המורה"
בשם
לרוב המורים אני קוראת "המורה".
בשם
יש ויש תלוי מי
בשם, ילד מהכיתה שלי ניסה לקרוא להם המורה הם כעסו..
חלק מהמורים בשם שלהם וחלק
"המורה"