5 תשובות
לא..
אני לא חושבת..
חוץ מזה אם היא הייתה מזהה אותך היא הייתה אומרת משהו
יכול להיות
לא חושבת