5 תשובות
כן
אנונימית
חארטה
אנונימית
שטויות
לא. זה סתם חרטוטים.
תלוי בדיו אבל לא תקבל סרטן מזה.. בימינו כל דבר מסרטן.