4 תשובות
רק בתים
רק רופא
לא, הם לא יכולים להביא גימלים
לא, הוא מרשה להביא רק בתים.