5 תשובות
ביחד כזה
פשוט היה לי את האומץ לשאול, "מה אנחנו"
אנונימית
אמרתי לה "את שלי, טוב?"
והיא אמרה כן.
שנינו כזה.. זה היה מובן
ברגע שהבנתי שמה שאני מרגיש כלפיה הדדי ושאני חשוב לה כמו שהיא חשובה לי.
אני בכל אופן לא חושב שצריך להגדיר את זה, במיוחד בגיל הצעיר יותר, בנות נלחצות מזה.