4 תשובות
מעתיקה את הקישור ומופיע המספר
סך הכול כמה שאלו עד היום?
https://stips.co.il/ask/6999139