4 תשובות
כתוב לך בקישור שמעל השאלה שלך.
מעתיקים את הקישור ורואים
מעל השאלה
בקישור של השאלה.