5 תשובות
כלום
כל אחד ומה שהוא אוהב
יש להם אוזניים חזקות
יש לי חברה ששומעת מטאל
לא חושבת כלום, שכל אחד ישמע מה שמתאים לו
שלפחות הם לא אוהבים קייפופ
שהם אוהבים מטאל