3 תשובות
פלוס
פלוס.
תקני אס 10 פלוס אבל זה עדיין לא ייצא...