2 תשובות
פשוט לא להפעיל אותם
אל תפעיל אותם וגם אם אתה מפעיל אותם סתם זה מבזבז סוללה
אנונימי