4 תשובות
ברור מה חשבת
כן זה הרי לא ארץ המוצא שלו
חו"ל- חוץ לארץ. ישראל היא מחוץ לארצו אז מן הסתם שכן