5 תשובות
יותר שאלות
יותר שאלות
שאלות, אבל לגמרי לא היו חסרות תשובות לעניין שגילו על דברים חדשים.
שאלות
הם נתנו לנו את השאלות שדרכן נוכל למצוא את התשובות.