6 תשובות
שואל השאלה:
מה
אנונימית
התכוונת 'בשל'?
לול,יכול להיות שישאר לך חור קטן כצלקת
שואל השאלה:
כןן
אנונימית
יתרבו השחורים ותישאר צלקת או שלא ייצא עד הסוף. לא משהו רציני
מה זה שחור לא בשל..