תשובה אחת
זווית קריטית זה כאילו הזווית המקסימלית שהאור יכול לעבור בין תווך ותווך ולא להישבר חזרה. אם זווית פגיעה גדולה מהזווית הקריטית - האור לא יעבור תווך אבל הוא יחזור חזרה לפי חוק ההחזרה
אנונימית