6 תשובות
מילי = 1 חלקי 1000.
לכן ב-1 אמפר יש 1000 מילי אמפר.
מילי = 1 חלקי 1000.
לכן ב-1 אמפר יש 1000 מילי אמפר
1000 מילימטר במטר
1000 מיליליטר בליטר
1000 מיליאמפר באמפר
אלף
גגגגג
מילי זה 1/1000 או 0.001 אמפר
מילי-מיליונית...
זה אומר שיש מליון מיליאמפר באמפר אחד
יגאל