8 תשובות
כן
כן לצערי
לצערי/:
כן לצערי
~L~
לא חיחיחי