5 תשובות
אין אפשרות כזו.
לצערנו, זה בלתי אפשרי.
אין אפשרות כזו , לצערנו.
אי אפשר לקבל התראות