4 תשובות
שואל השאלה:
איך עושים בהגדרות? על מה לוחצים?
אנונימית
ואיי כל כך הייתי רוצהה שיהיה אבל אין );
אין