11 תשובות
אפליקציה
אפליקציה
אפליקציה
אפליקציה
או שאני משתמשת מהמחשב ואז מן הסתם זה באינטרנט.
אינטרנט.
אפליקציה
מהדפדפן, לא סובל את האפליקציה.
אפליקציה כי אין לי גישה למחשב כרגע.
אפליקציה