14 תשובות
אניי
אני, בפלאפון.
במחשב מן הסתם באתר.
לרוב אני
אני באתר
סליחה באפליקציה *
אניי
ברור שאני
אני
אני
אני גם וגם