2 תשובות
תגיב על סטורי שלה
תגיב לה על סטורי.
אם זה סטורי שלה - וואי שמעי את יפה ממש
אם זה סטורי של אוכל - פאקק נראה טוב ממש