2 תשובות
להגיב לה על סטורי
להגיב לה על סטורי משו שקשור לזה ואז לפתח שיחה ולשאול עליה