8 תשובות
אני מאמין שלא, Me פשוט מתרגם מספר לשם לפי הידע שיש לו, אבל הוא לא יקבל את המספר אם התקשרת מחסום
אנונימי
זה יראה חסום
לא.
לא יראה
לא יראה
~L~