תשובה אחת
לעשות 43*
ואז את המספר המלא בלי רווח
line:445