6 תשובות
עשרה בטבת
צום עשרה בטבת
אני לא צמה
עשרה בטבת החל המצור על ירושלים ונקבע גם כיום הקדיש הכללי
עשרה בטבת, חורבן בית המקדש.
י' בטבת
ואנחנו צמים בו בגלל ש3 ארועים קשים קרו לעמ"י בסמיכות לתאריך זה. אז אנחנו מתאבלים
אנונימית
עשרה בטבת. לזכר מצור ירושלים וזה גם יום הקדיש הכללי.