3 תשובות
3,500 פלוס מינוס זה המחיר שלו
לגבי אילת אני לאדעת..
את יכולה למצוא בהרבה מחירים
הממוצע הוא 3000 שקל בערך
באילת זה פשוט פחות 17%
אז זה בערך 2500 שקל באילת
3500 רגיל בערך
3000 אילת