6 תשובות
כי בספרות צריך לחרטט.
ספרות זה מקצוע שמחרטטים בו.
כי חרטוטים בספרות זה נדרש.
בבגרות יבקשו ממך להסביר מילה אחת ביצירה, ואת תצטרכי להסביר ולחרטט על כל היצירה. מקצוע מפגר.
ספרות זה אומנות החרטוט
כי את חכמה