7 תשובות
כן
הכול קורה מוקדם היום
ועדיף להיזהר מאשר להצטער
כן
ברור.
להקדים תרופה למכה.
כן
זה יותר מלגיטימי זה נחוץ
כן, אפילו רצוי.
כן.
מבחינתי שאפילו בכיתה ה' ילמדו את זה