14 תשובות
תל אביבב
תל אביב
קיסריה
אנונימית
לא הייתי רוצה לגור בעיר, אלא במושב שקט.
תל אביב
אולי גבעתיים כזה
כי לא בא לי לגור בתל אביב
אבל בא לי להיות מספיק קרוב כזה
ירושלים
הרצליה ברור
ואני גרה בירושלים
תל אביב.. אבל אולי זה כי אני גרה בתל אביב ולא מכירה משו אחר
מושב
בדרום
בצפון
כמעט כל דבר שהוא לא מרכז