6 תשובות
לא.
רק המערכת.
לא, המערכת
לא.
רק המערכת שהקימה את האתר
לא, אף אחד חוץ מהמערכת.
המערכת
M.C
לא, רק המערכת!