3 תשובות
כן יראו
כן, ובנוסף, התגובה גם תישלח כאנונימית בכל מקרה.