8 תשובות
תקופה וזה עובר.
הוא עשה על האתר סרטון?
הוא כבר הוציא?
אפשר קישור לסרטון.
אז איך ראית אותו?
שלחי קישור
אבל איפה הסרטון
אז למה אמרת שיש
באותו הנושא: