4 תשובות
קישור לא טוב
אתם נפגעים מדברים מסויימים
לפעמים אתם לוקחים ללב בדיחות של אחרים, אבל רוב הזמן אתם רציונליים ומצליחים להבין מתי אתם צריכים באמת להיעלב. כל הכבוד!
זה מה שיצא לי.
גם לי ואני לא נפגעת בקלות