3 תשובות
משום שכאשר חיילים מתים, הם מתים עבור המדינה הזו, המדינה שלהם, וכך אנו מוקירים להם תודה וחוגגים על כך שיש לנו מדינה והכל בזכותם. עדיף לעשות זאת בסמוך בכדי להזכיר לנו עליהם ולגרום לנו לחשוב על מה שהם עברו בשביל העתיד שלנו.
אנונימית
הדעה שלי חלוקה לגבי הטיעון הזה אבל מה שהסבירו לי היא שאחרי נפילתם של אחינו ששמרו על הארץ ותרמו את חייהם
צריך לחגוג את זה שהם הצליחו וישראל חיה וקיימת
זה גם למה הסבירו לי שהכל קורה גם בסמוך ליום השואה ופסח, כי זה מין רצף של משואה לתקומה
שואל השאלה:
תודה.. עוד נימוק בבקשה?