6 תשובות
כן
כן
כן.
כן
וכן
הראשון כן השני גם כן חשבתי שהיה רשום יג