9 תשובות
כן, זה בסדר
כן
כן
הבדל של שנתיים. כן זה בסדר גמור