5 תשובות
נוזל
כי זה התיאור של מצב צבירה נוזל
אנונימית
מוצק
כי בין חלקיקי המוצק אין כמעט ריק, לכן הם מחליקים זה על גבי זה ולא מתרחקים
מוצק
התנועה של המוצק נקראת החלקה
נוזל.
האטומים במצב צבירה נוזל מחליקים והמרחק ביניהם נשאר יחסית קבוע, החלקת החלקיקים היא תכונה של נוזל.