2 תשובות
מעודדים ועצובים?
שואל השאלה:
לא משפט אחד שהוא גם מעודד וגם עצוב כאילו חלק מהמשפטים שאני יעלה יהיו עצובים וחלק יהיו מעודדים
אנונימית